AG Lab - Author bicycles

AG Lab

čo je AG Lab?

AG Lab je prepojenie a spolupráca českých inženierov, menovito ing. Zdenka Urbana a Ing. Jiřího Marjána, Ph.D., Technickej Univerzity v Liberci a testovacích jezdcov. V priebehu posledných 6 rokov sa podarilo túto spoluprácu maximálne zefektívniť a preniesť viac ako 90% funkčných nápadov do sériovej výroby.

Konkrétnymi výsledkami sú vlastné diely, konštrukčné riešenia rámov a originálny systém odpruženia Drive Link Pivot (DLP)®, ktorý získal veľkú obľubu a uznanie medzi cyklistickou verejnosťou i odbornými médiami.

Základnou myšlienkou AG Lab je naďalej motto "V jednoduchosti je sila", ktoré so sebou prináša vysokú unifikáciu konštrukčných prvkov rámu naprieč rámovými platformami. Inými slovami sa jedná o zjednodušenie výroby a zníženie množstva náhradných dielov rámu (napr. koncoviek rámu, ložísk, atd.)

Drive Link Pivot®

Jedná sa o systém založený na princípe štvorčapového mechanizmu. Ten je charakteristický umiestnením čapu medzi hlavný čap kyvnej vidlice zadného kolesa a os zadného kolesa. Hlavným rozdielom u DLP® je práve umiestnenie čapu (L) nad os zadného kolesa. Toto riešenie umožňuje posunúť hlavný čap otáčania pri stredovom zložení na úroveň medzi veľký a stredný prevodník.

Výsledkom je optimalizovaná pozícia „virtuálneho čapu“, ktorý ovplyvňuje chovanie celého štvorčapového mechanizmu. DLP® s optimálne navrhnutou pozíciou a tvarom horného vahadla dotvára celkovú charakteristiku odpruženia podľa určenia jednotlivých modelových rád (tzv. Leverage Ratio-charakteristika zavesenia zadného kolesa). DLP® zavesenie zadnej stavby sa vyznačuje, okrem citlivosti zadnej stavby i pod brzdením, minimálnym vplyvom „pedal kickback“ (spätný ráz kľúk v priebehu kompresie pružiacej-tlmiacej jednotky) a predĺžením či skrátením reťaze.

 

DLP

DLP