sk

AUTHOR 1993–2023

S postupom času človek pochopí, že ak chce čokoľvek zmysluplné vybudovať, musí investovať nemalé množstvo energie, času aj peňazí. 30 rokov je dosť dlhá doba na to si uvedomiť, či boli najmä energia a čas smerované správnym smerom a či sú stále duchaplné.
Sme športová značka. Šport a život majú spoločné, že vždy ide o kombináciu výsledku a spôsobu jeho dosiahnutia.
Nemáme ambície iba dosahovať stanovené ciele, ale predovšetkým robiť svoju prácu poctivo.
Počas troch dekád bolo ľuďom vo firme Author umožnené spojiť prácu a zábavu, poznávanie a objavovanie a hlavne zmysluplné naplnenie ich životov.

Úprimná vďaka vám všetkým, ktorí ste celý čas stáli a stále stojíte pri nás.

Martin a Ondřej Havlenovi

Martin a Ondřej Havlenovi

30 let AUTHOR

IDEME V TOM SPOLU UŽ 30 ROKOV!
Je to už 30 rokov od „narodenia“ značky Author, jednej z najvýraznejších českých športových značiek na medzinárodnom trhu. Počas tejto doby prešli produkty značky Author takmer každou rodinou v našej krajine a stali sa neoddeliteľnou súčasťou každodenného života aj za hranicami. A to je naša najväčšia odmena a zároveň motivácia do budúcnosti.

Sme s vami, buďte s nami.

Váš Author Team.

« Späť na blog01.01.2023, zdroj: UA